HD_MRK
WerkenWonenRuimte header
WerkenWonenRuimte header
SNGL
Functie
Procesbegeleider
Opdrachtgever
Eigenaar haven Warten
Plan Wartenster Wiid

Plan Wartenster Wiid

In het hart van Warten ligt de oude werf ‘t Skûthûs. Het haventje daarnaast kende leegstand en liep achteruit. Samen met Ludana Scheepsprojecten maakte Heleen het plan voor de herontwikkeling van de haven. Via collectief particulier opdrachtgeverschap werd de haven herontwikkeld als thuisbasis voor vijf historische (zeil)woonschepen.

Heleen was architect van het proces, draagvlak bij bewoners en de gemeentelijke medewerking. Een open planproces en informatievoorziening was hierin het belangrijkste. Via het plaatselijk belang, individueel contact met de directe buren, het initatiefvoorstel aan de gemeente en een tijdelijk internet platvorm. Daarnaast begeleidde zij het traject van planvorming tot en met de benodigde vergunningen.

Testimonial

‘Heleen is niet bang voor creatieve oplossingen en het op gepaste wijze aangaan van een stevig gesprek indien nodig.’

Ruimtewerk

Eerder verzorgde Heleen het woonbeleid en de realisatie van woningbouwplannen in de gemeente waartoe Warten behoorde. Heleen bracht daarvoor zowel uitbreiding als invullocaties onder één grondexploitatie. Daarnaast speelden enkele herstructureringsprojecten, zoals de wijkvernieuwing Prinsessenbuurt in Grou. Heleen verzorgde het projectmanagement. Zij was verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering, inclusief financiële onderbouwing en budgetbewaking. Ook de vormgeving van het woonbeleid van de gemeente Boarnsterhim in samenspraak met de regio Leeuwarden, kwam voor rekening van Heleen.

DSPL-PRJCT-TILES
Suiker Unie Puttershoek
Herontwikkeling bedrijventerrein Suiker Unie Puttershoek
Onderbouwd en realistisch plan in 6 maanden
Projectleider
DSPL-PRJCT-TILES
Drachten Smallingerland De Bouwen
Herstructurering De Bouwen, Drachten
Totaalplan voor een leefbare wijk
Projectleider
DSPL-PRJCT-TILES
Plan Wartenster Wiid
Plan Wartenster Wiid
Ruimte voor historische woonschepen
Procesbegeleider
DSPL-PRJCT-TILES
Wiarda ontwerpprijsvraag
Ontwerpprijsvraag Wiarda
Fundament ontwerpprijsvraag waterwoningen
Procesbegeleider
DSPL-PRJCT-TILES
Teamfoto woningmarkt aanvalsplan FRL9904
Aanvalsplan Woningmarkt Friesland
Brugfunctie tussen beleid en uitvoering
Beleidsmedewerker
DSPL-PRJCT-TILES
Medemblik WerkenWonenRuimte
Economische Zaken Medemblik
Zelfstandig team voor goed ondernemersklimaat
Teamcoördinator
 

WerkenWonenRuimte

drs. Heleen Brameijer
adviseur, procesmanager

h.brameijer@werkenwonenruimte.nl

 
Sitemap
Privacyverklaring
Cookies

tekst netraamwoordwerk.nl
theme building 8days.nl