HD_MRK
WerkenWonenRuimte header
WerkenWonenRuimte header
SNGL
Functie
Teamcoördinator
Opdrachtgever
Gemeente Medemblik
Medemblik WerkenWonenRuimte

Economische Zaken Medemblik

Medemblik is een watersportgemeente met veel toerisme & recreatie. De gemeente is ook een agrarische gemeente. Medemblik heeft veel moderne agribusiness, zaadveredeling, toeleverings- en verwerkingsbedrijven, groothandel transport en logistiek. Naast grotere bedrijven is er ook veel midden- en kleinbedrijf.

Testimonial

‘Heleen is scherp, met strategisch inzicht en kennis van processen.’

MP management & ontwikkeling

Samen met ondernemers werkt het team Economische Zaken aan het ondernemers- en vestigingsklimaat. Heleen Brameijer geeft leiding aan dit team van professionals. Een team dat met elkaar én zelfstandig aan resultaten werkt, gebaseerd op een gedragen beleidsvisie. Het team voert die uit in haar lokale en regionale economische programma’s. Vertaling vindt ook plaats in de gemeentelijke begroting. In deze uitvoeringsagenda’s voeren teamleden projecten uit die bijdragen aan werklocaties, winkelcentra en dienstverlening aan ondernemers in het ondernemersloket. Speciale aandacht gaat ook uit naar het verbeteren en promoten van het toeristisch product. Heleen zorgt voor politiek-bestuurlijke afstemming. Waar nodig coacht ze teamleden, ondersteunt en stuurt ze bij in planning en proces. Zij is trekker van het economisch programma en voert enkele projecten zelf uit. Is sparringpartner voor haar collega’s in organisatieontwikkeling.

Laat je verrassen klik op het logo.

DSPL-PRJCT-TILES
Suiker Unie Puttershoek
Herontwikkeling bedrijventerrein Suiker Unie Puttershoek
Onderbouwd en realistisch plan in 6 maanden
Projectleider
DSPL-PRJCT-TILES
Drachten Smallingerland De Bouwen
Herstructurering De Bouwen, Drachten
Totaalplan voor een leefbare wijk
Projectleider
DSPL-PRJCT-TILES
Plan Wartenster Wiid
Plan Wartenster Wiid
Ruimte voor historische woonschepen
Procesbegeleider
DSPL-PRJCT-TILES
Wiarda ontwerpprijsvraag
Ontwerpprijsvraag Wiarda
Fundament ontwerpprijsvraag waterwoningen
Procesbegeleider
DSPL-PRJCT-TILES
Teamfoto woningmarkt aanvalsplan FRL9904
Aanvalsplan Woningmarkt Friesland
Brugfunctie tussen beleid en uitvoering
Beleidsmedewerker
DSPL-PRJCT-TILES
Medemblik WerkenWonenRuimte
Economische Zaken Medemblik
Zelfstandig team voor goed ondernemersklimaat
Teamcoördinator
 

WerkenWonenRuimte

drs. Heleen Brameijer
adviseur, procesmanager

h.brameijer@werkenwonenruimte.nl

 
Sitemap
Privacyverklaring
Cookies

tekst netraamwoordwerk.nl
theme building 8days.nl