HD_MRK
WerkenWonenRuimte header
WerkenWonenRuimte header
SNGL
Functie
Beleidsmedewerker
Opdrachtgever
Provincie Friesland, Provinsje Fryslân
Teamfoto woningmarkt aanvalsplan FRL9904

Aanvalsplan Woningmarkt Friesland

Om de Friese woningmarkt snel impulsen te geven, zette de provincie het Aanvalsplan Woningmarkt op. Het doel was ook banenverlies in de bouw- en installatiesector te beperken. Het Aanvalsplan Woningmarkt was een onderdeel van de investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân’. Het aanvalsplan kreeg vorm door verschillende investerings- en subsidiemaatregelen. De provincie stelde hiervoor € 60 miljoen beschikbaar.

Testimonial

‘Heleen is alert, dienstverlenend en een teamspeler. Voor het Aanvalsplan Woningmarkt Fryslân heeft Heleen een prima verbinding weten te leggen tussen beleid en uitvoering.’

Elzinga & Oterdoom Procesmanagement

WerkenWonenRuimte gaf beleidsmatige ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de maatregelen. Zij maakte onderdeel uit van het projectteam dat in zeer korte tijd de subsidie- en investeringsmaatregelen concreet bedacht, uitwerkte en uitvoerde. Heleen vormde de brugfunctie tussen het projectteam en het beleidsteam.

In het beleidsteam werkte zij ook aan de teamcoördinatie en gaf reguliere beleidsmatige ondersteuning. Dat deed zij voor, in haar ogen, de belangrijkste beleidsopgave: herstructurering van de woningvoorraad. Het toekomstbestendig maken van deze voorraad is nodig door de toenemende ouderdom van de woningen en haar bewoners, die er ook langer blijven wonen. Maar ook door de verduurzamingsopgave met als wens CO2- en woonlastenvermindering.

Later vroeg de provincie Heleen terug bij een brainstorm sessie. Het ging daarbij om het leveren van haar visie op de woningmarkt: de belangrijkste opgaven die spelen, het nut én de noodzaak van provinciale maatregelen. Dit als mogelijk vervolg op het Aanvalsplan.

DSPL-PRJCT-TILES
Suiker Unie Puttershoek
Herontwikkeling bedrijventerrein Suiker Unie Puttershoek
Onderbouwd en realistisch plan in 6 maanden
Projectleider
DSPL-PRJCT-TILES
Drachten Smallingerland De Bouwen
Herstructurering De Bouwen, Drachten
Totaalplan voor een leefbare wijk
Projectleider
DSPL-PRJCT-TILES
Plan Wartenster Wiid
Plan Wartenster Wiid
Ruimte voor historische woonschepen
Procesbegeleider
DSPL-PRJCT-TILES
Wiarda ontwerpprijsvraag
Ontwerpprijsvraag Wiarda
Fundament ontwerpprijsvraag waterwoningen
Procesbegeleider
DSPL-PRJCT-TILES
Teamfoto woningmarkt aanvalsplan FRL9904
Aanvalsplan Woningmarkt Friesland
Brugfunctie tussen beleid en uitvoering
Beleidsmedewerker
DSPL-PRJCT-TILES
Medemblik WerkenWonenRuimte
Economische Zaken Medemblik
Zelfstandig team voor goed ondernemersklimaat
Teamcoördinator
 

WerkenWonenRuimte

drs. Heleen Brameijer
adviseur, procesmanager

h.brameijer@werkenwonenruimte.nl

 
Sitemap
Privacyverklaring
Cookies

tekst netraamwoordwerk.nl
theme building 8days.nl