HD_MRK
WerkenWonenRuimte header
WerkenWonenRuimte header
SNGL
Functie
Projectleider
Opdrachtgever
Gemeente Smallingerland
Drachten Smallingerland De Bouwen

Herstructurering De Bouwen, Drachten

Heleen Brameijer verzorgde het totale projectmanagement van de herstructurering van de wijk met daarin renovatie van bestaande woningen, nieuwbouw op invullocaties en herinrichting van de openbare ruimte. Ook actualisatie van de wijkvisie, de financiële heronderhandeling over haalbaarheid en onderbouwing van het project maakten onderdeel uit van de opdracht. Heleen verzorgde daarnaast het stroomlijnen van enkele RO procedures, vergunningverlening en het creëren van draagvlak onder buurtbewoners.

Testimonial

‘Heleen vulde de volkshuisvestelijke advisering prima in en vervulde later de rol van interim-projectleider herstructurering De Bouwen met verve.’

Gemeente Smallingerland

Het betrof een tweede project bij de gemeente Smallingerland. Eerder deed Heleen de projectcoördinatie en de onderhandelingen met corporaties om te komen tot een woonakkoord.

DSPL-PRJCT-TILES
Suiker Unie Puttershoek
Herontwikkeling bedrijventerrein Suiker Unie Puttershoek
Onderbouwd en realistisch plan in 6 maanden
Projectleider
DSPL-PRJCT-TILES
Drachten Smallingerland De Bouwen
Herstructurering De Bouwen, Drachten
Totaalplan voor een leefbare wijk
Projectleider
DSPL-PRJCT-TILES
Plan Wartenster Wiid
Plan Wartenster Wiid
Ruimte voor historische woonschepen
Procesbegeleider
DSPL-PRJCT-TILES
Wiarda ontwerpprijsvraag
Ontwerpprijsvraag Wiarda
Fundament ontwerpprijsvraag waterwoningen
Procesbegeleider
DSPL-PRJCT-TILES
Teamfoto woningmarkt aanvalsplan FRL9904
Aanvalsplan Woningmarkt Friesland
Brugfunctie tussen beleid en uitvoering
Beleidsmedewerker
DSPL-PRJCT-TILES
Medemblik WerkenWonenRuimte
Economische Zaken Medemblik
Zelfstandig team voor goed ondernemersklimaat
Teamcoördinator
 

WerkenWonenRuimte

drs. Heleen Brameijer
adviseur, procesmanager

h.brameijer@werkenwonenruimte.nl

 
Sitemap
Privacyverklaring
Cookies

tekst netraamwoordwerk.nl
theme building 8days.nl